logo-badge

Från och med den 1 juli ska du rapportera alla serviceaktiviteter på den nya MyLion-webbplatsen.

MyLion byggs ut och kommer att revolutionera sättet alla lion- och leomedlemmar ser på service. MyLion för datorer är integrerat med MyLion-mobilappen och gör det enkelt för alla lion- och leomedlemmar att se sin serviceeffekt och service som utförs någon annanstans i världen.

Vänligen notera att du inte längre kan använda MyLCI för att inrapportera serviceaktiviteter när MyLion lanseras den 1 juli. Mer information finns i frågor och svar nedan.

icon-webinar

Vill du veta mer?

Delta i vårt webbseminarium och få all information som behövs inför den 1 juli!

MyLions lansering för datorer är ytterligare ett steg mot en helt digital framtid för världens alla lion- och leomedlemmar.

learn

TA REDA PÅ

Få information om våra globala aktiviteter och den nya hanteringen av service på vår helt omdesignade webbplats som lanseras den 1 juli.

discover

UPPTÄCK

Ta reda på din serviceeffekt med MyLion. Se servicerapportering för dig själv, klubben, distriktet och andra.

act

AGERA

Planera service enkelt med MyLion på både datorer och mobila enheter.

celebrate

NJUT

Rapportera service med nya MyLion. Hädanefter rapporteras aktiviteter som skapats vid serviceplanering när du avslutar dem.

Vanliga frågor

Jag har redan registrerat mig för MyLCI, måste jag registrera mig igen?

Ja, alla lion- och leomedlemmar måste registrera sig för att använda MyLion för datorer, såvida de inte redan har registrerat sig i MyLion-appen. Det är en engångsprocess och den nya lioninloggningen fungerar för MyLion för datorer, MyLion-mobilappen och MyLCI. I framtiden kommer inloggningen att gälla för alla aspekter av Lions digitala värld, däribland klubbens butik.

Ska jag fortsätta att använda MyLCI?

MyLion används för all servicerapportering framöver, men för närvarande fortsätter MyLCI att användas för alla övriga administrativa funktioner, t.ex. förteckningsuppdateringar. Alla aspekter av MyLCI kommer att integreras fullt ut i MyLion under de kommande 18 månaderna.

Vad används MyLion till?

I och med MyLions utbyggnad kommer alla klubbdirektörer att kunna skapa, redigera och rapportera serviceaktiviteter. Serviceaktiviteter som skapas i MyLion-appen visas även i MyLion för datorer. Dessutom ser du serviceprojekt som har skapats av klubbens medlemmar och har full kontroll över att godkänna klubbsponsring för aktiviteter som har skapats av medlemmar. Du och övriga medlemmar får också insyn i alla serviceaktiviteter i hela världen. MyLion blir den enda platsen för allt som rör service!

Har vissa roller fortfarande skrivskyddad åtkomst till MyLCI?

Ja, vissa roller har fortfarande skrivskyddad åtkomst till MyLCI.

Överensstämmer utbyggda MyLion med den nya dataskyddsförordningen (GDPR)?

MyLions lansering för datorer är avsedd att följa alla relevanta GDPR-regler, vilket innebär ett stort steg framåt för alla lion- och leomedlemmar både i och utanför EU eftersom de får större kontroll över informationen som LCI mottar.

Min roll omfattar inte klubbservicerapportering, vad gäller då?

Du får ändå tillgång till nya MyLion den 1 juli! Du kan inte rapportera serviceaktiviteter, men du kan skapa serviceprojekt, se servicedata och utforska.

Jag var direktör under räkenskapsåret 2017–2018 och min nya roll omfattar rapportering av service. När får jag tillgång till nya MyLion?

De flesta lion- och leomedlemmar kan logga in den 1 juli. Lionmedlemmar som har rapporterat service under räkenskapsåret 2017–2018 fortsätter att rapportera service i MyLCI under den 15 dagar långa övergångsperioden för servicerapportering (1–15 juli). Efter övergångsperioden får dessa direktörer tillgång till MyLion för datorer.

Varför är förmånstagare nu en obligatorisk del av servicerapporteringen?

Som en del av våra ansträngningar att bättre följa Lions otroliga service i hela världen vill vi nu att alla klubbar rapporterar förmånstagare för varje serviceaktivitet. Detta gör det möjligt för oss att följa den direkta effekten som Lions har på samhället och att uppmärksamma ditt goda arbete.

Min klubb rapporterar inte serviceaktiviteter i MyLCI. Måste jag ändå rapportera service i MyLion?

Det lokala rapporteringssystemet fortsätter att användas för vissa administrativa och medlemskapsrelaterade funktioner, men från och med juli rapporteras alla servicedata i MyLion.

Funktioner från och med den 1 juli 2018

Datorer

Mobila enheter

MyLCI

Skapa serviceaktiviteter (innan de inträffar)

Skapa och rapportera serviceaktiviteter (efter att de inträffar)

Inbjuda andra att delta i serviceaktiviteter

Ställa in integritetsinställningar för vilka som kan delta i serviceaktiviteter

Ladda upp foton

Rapportera/avsluta serviceaktiviteter

Se statistik för serviceaktiviteter på personlig nivå

Se statistik för serviceaktiviteter på klubb-, distrikts- och multipeldistriktsnivå samt konstitutionell nivå

Hantera användarprofilen

Skapa meddelanden

* Tillgängligt till och med den 15 juli 2018 för 2017–2018 års aktiviteter. Efter den 15 juli 2018 slutar funktionen att vara tillgänglig i MyLCI för alla aktiviteter.

Support

Mer information om MyLions utbyggnad till datorer finns i vårt supportcenter!

mylion-web-screen